Suomea tiukemmat eläinsuojelulait

 Suomeen on saatava maailman edistynein eläinsuojelulaki! Alta löydät esimerkkejä ulkomaisista, Suomen lakia tiukemmista eläinsuojelumääräyksistä ja käytännöistä. Sulkeissa on mainittu yksi esimerkkimaa, jossa kyseessä oleva lainsäädäntö on voimassa. Vastaavia vaatimuksia on tapauksesta riippuen voimassa myös monissa muissa maissa.

Yleinen eläinsuojelulainsäädäntö

 

- maan eläinsuojeluasioista vastaa eläinasiavaltuutettu (Itävalta)

o Suomessa eläinsuojelu on maa- ja metsätalousministeriön ja elintarvikeviraston vastuualuetta, jotka vastaavat myös eläintuottajien eduista. 

 

- erillinen eläinsuojelupoliisi vastaa eläinsuojelun valvonnasta (Tallinna, Viro)

o Suomen poliisissa ei ole erillisiä eläinsuojelupoliiseja

 

 

Tuotantoeläimet

 

- kaikki häkkikanalat (myös virikehäkit) ovat kiellettyjä (Itävalta)

o Suomessa perinteisten, varustelemattomien häkkien käyttö kiellettiin vuonna 2012 ja sen jälkeen vain varusteltujen häkkien käyttö on ollut sallittua.

 

- porsaiden kirurginen kastraatio ilman nukutusta on kielletty (Sveitsi vuodesta 2010 alkaen)

o Suomessa karjuporsaat kastroidaan rutiininomaisesti. Suurin osa porsaista saa kipulääkettä toimenpiteen yhteydessä, mutta lääke helpottaa vain operaation jälkeistä kipua. Lainsäädäntö ei kipulääkitystä vaadi.

 

- naudan pitäminen paikalleen kytkettynä on kielletty (Itävalta)

o Suomessa valtaosa lypsylehmistä elää vuorokauden ympäri kaulastaan kytkettynä.

 

- maan kautta kulkevat teuraseläinkuljetukset ovat kiellettyjä (Sveitsi)

o Suomen läpi on mahdollista kuljettaa teuraseläimiä esimerkiksi Keski-Euroopasta Venäjälle

 

- emakkoa saa pitää kääntymisen estävässä porsimishäkissä korkeintaan muutaman päivän ajan porsimisen jälkeen (Ruotsi)

o Suomessa emakoita saa pitää kääntymisen estävässä häkissä 8 viikkoa porsimisen jälkeen

 

- sikojen käytössä on oltava viilentävät suihkut, joilla ne pystyvät säätelemään ruumiinlämpöään ilman lämpötilan noustessa liian korkeaksi (Tanska)

o Suomessa sioille ei tarvitse tarjota viilentymispaikkaa

 

 

Eläinkokeet

 

- ihmisapinoita koskevat rajoitetut ihmisoikeudet, kuten oikeus elämään ja vapauteen. Tämän perusteella niitä ei voi käyttää esimerkiksi eläinkokeissa (Espanja).

o Suomessa ihmisapinoilla ei ole erityisoikeuksia, ja niitä voi käyttää esimerkiksi eläinkokeisiin

 

- eläinkokeet tupakkatuotteiden testaamiseksi ovat kiellettyjä (Belgia)

o Suomessa sekä alkoholi- että tupakkatuotteita saa tutkia eläinkokein

 

- monoklonaalisten vasta-aineiden/seerumin tuottaminen koe-eläimissä on kiellettyä (Norja)

o Suomessa vasta-ainetuotantoa ei rajoiteta

 

- kaikki eläinkokeet ovat kiellettyjä (San Marino)

 

 

Turkistarhaus

 

- turkistarhaus on kielletty (Kroatia)

 

- turkiseläimillä on oltava eläintarhoja vastaavat kasvatusolosuhteet (Sveitsi)

o Suomessa turkistarhausta jatketaan ja Suomi pyrkii jatkuvasti estämään muita Euroopan maita turkiseläinten suojelun kehittämisessä.

 

 

Lemmikkieläimet

 

- ennen koiran hankintaa on tulevan omistajan suoritettava hyväksytysti käytäntöä ja teoriaa sisältävä kurssi koiran käyttäytymisestä ja koulutuksesta (Sveitsi)

o Suomessa koiraa hankkivan ei tarvitse opiskella mitään ennen eläimen ostamista

 

- kaikki koirat on tunnistusmerkittävä mikrosirulla, mutta valtio kustantaa merkinnän. Kaikki koirat omistajatietoineen rekisteröidään maan sisäiseen rekisteriin (Slovenia)

o Suomessa lemmikkien tunnistusmerkintä ei ole pakollista, eikä valtio tue toimintaa tai ylläpidä rekisteriä omistajista

 

- koiralla saa teettää maksimissaan yhdet pennut vuodessa (Slovenia)

o Suomessa pentuemäärää per vuosi ei ole rajoitettu

 

- koirien kasvattamiseen tarvitaan lupa, ja viranomainen tarkastaa kennelin tilat ennen luvan myöntämistä (Iso-Britannia)

o Suomessa koirankasvattajaksi saa ryhtyä kuka vaan, eikä eläinten tiloja tarkasteta ennen toiminnan aloittamista

 

- Jos koira pidetään sisätiloissa, on sitä ulkoilutettava vähintään kaksi kertaa vuorokaudessa (Viro)

o Suomen laissa ei ole määritelty, kuinka usein koira on vietävä ulos

 

- sähköpantojen käyttö koirilla on kielletty (sekä koulutuspannat että ns. näkymättömät aidat) (Ruotsi)

o Suomessa maa- ja metsätalousministeriö tulkitsee koulutustarkoitukseen käytetyt sähköpannat kielletyiksi, mutta näkymättömät aidat ovat sallittuja

 

- matelijoiden, mukaan lukien kilpikonnien, maahantuonti, myynti ja lemmikkinä pitäminen ovat kiellettyjä (Norja)

o Suomessa matelijoiden maahantuontia tai lemmikkinä pitämistä ei ole rajoitettu eläinsuojelullisista syistä

 

 

Hevoset

 

- hevosta ei saa pitää pilttuuseen sidottuna yli 16 tuntia vuorokaudesta (Ruotsi v. 2010 alkaen)

o Suomessa vastaavaa aikarajaa ei ole määritelty

 

- hevosten tulee päivittäin päästä jaloittelemaan vapaasti ja alle 12 kuukauden ikäisten hevosten on saatava tehdä se lajitovereidensa seurassa (Ruotsi 1.8.2010 alkaen)

o Suomessa on voimassa ainoastaan suositus, että hevonen pääsee kesällä laitumelle päivittäin